e-mail: biuro@almat.gda.pl    
  
   
» RYNEK PIERWOTNY » RYNEK WTÓRNY » OFERTY MLS » DODAJ OFERTĘ

<< WSTECZ  

Lokalizacja  
 Numer oferty  LS0018
 Typ oferty  sprzedaż - obiekty
 Województwo  - wszystkie -
 Miasto / dzielnica  Gda?sk Wrzeszcz
 Ulica  Konopnickiej Marii

Informacje o obiekcie
 Powierzchnia  58,29  m2
 Plan zagospodarowania
 Warunki zabudowy
 Dojazd
 Wyglad
 Ogrodzenie
 Media
 Cena   291 450  zł ( ~5017 zł / m2)


Opis

KLIENT KUPUJ?CY NIE PONOSI KOSZT?W PO?REDNICTWA Oferujemy do sprzeda?y budynek mieszkalny z lokalami us?ugowymi i gara?em podziemnym w Gda?sku Wrzeszczu przy ul. Konopnickiej. Cz??? mieszkalna to 28 lokali 2,3 i 4-pokojowych o pow. 43-87 m2 rozmieszczonych na 4 pi?trach budynku z wind?. Bry?a budynku zaprojektowana zosta?a tak, by m?c wpisa? si? w estetyk? istniej?cych kamienic, a jednocze?nie prezentuje nowoczesny charakter. Zaprojektowana elewacja sprawia wra?enie dw?ch budynk?w po??czonych szklanym ??cznikiem. W cz??ci podziemnej znajdowa? si? b?dzie hala gara?owa na 28 miejsc postojowych oraz pomieszczenia do przechowywania rower?w i w?zk?w. Cz??? parterowa budynku to 4 niezale?ne lokale us?ugowe z wej?ciem bezpo?rednio z zewn?trz, bez ingerencji w cz??? mieszkaln? budynku. Klatka schodowa i winda przeznaczone s? wy??cznie do u?ytku lokali mieszkalnych. Lokale us?ugowe o pow. 74,58-122,85 m2 wyposa?one b?d? w witryny szklane o profilach w konstrukcji aluminiowej o wsp??czynniku przenikania ciep?a U=0,9.Nad wej?ciem zastosowane zostan? zadaszenia ze szk?a hartowanego na konstrukcji stalowej. Lokale us?ugowe b?d? w pe?ni przystosowane do korzystania przez osoby niepe?nosprawne – wej?cia bezprogowe, odpowiednie wymiary. Lokale nie b?d? posiada?y ?cian dzia?owych wewn?trznych, wszystkie b?d? mia?y wystawienie witryn przeszklonych na 2 naro?nych ?cianach budynku. Do jednego z lokali przys?ugiwa? b?dzie wy??czne prawo korzystania z ogr?dka w cz??ci przylegaj?cej do jego witryny. Mo?liwo?? wyko?czenia lokalu „pod klucz”. Budynek wyposa?ony w instalacje: kanalizacyjn?, wodoci?gow?, ciep?ownicz?, wentylacyjn?, elektryczn?, teletechniczn? i odgromow?. Mo?liwo?? zainstalowania centrali klimatyzacyjnej na dachu budynku. Mo?liwo?? przeznaczenia dw?ch lokali mieszkalnych na 1 pi?trze o pow. 58,29 m2 i 91,24 m2 r?wnie? na lokale us?ugowe. Znajdowa? si? one b?d? w cz??ci niezale?nej od strefy z lokalami mieszkalnymi. Komunikacja do tych lokali b?dzie mo?liwa klatk? schodow?, jak i wind?. Cena ofertowa jest cen? netto bez podatku VAT, obowi?zuj?cy podatek VAT wynosi 23%. Zako?czenie budowy w 2017r. Oferta godna polecenia! Zapraszamy na prezentacj?. Licencja zawodowa nr 6810. Pomagamy w uzyskaniu kredytu bankowego. Niniejsze og?oszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepis?w art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podane dane maj? charakter wy??cznie informacyjny.

<< WSTECZ 

 

strona główna  |  rynek pierwotny  |  rynek wtórny  |  oferty MLS   |  dodaj ofertę kalkulator  |  kredyty  |  kontakt
copyright 2009 Almat